top of page
LOGO ONTOP 1200  1200 PNG.png

תנאי השימוש באתר:

1.     מבוא:

1.     ברוכים הבאים לאתר  "און טופ" בכתובת www.ontopisrael.com  (להלן: "האתר"), מופעל על ידי "און טופ"  (להלן: " מפעילת האתר").

2.     מפעילת האתר מציעה למכירה אונליין מגוון של דוגמאות מעוצבות כתמונות בלעדיות המודפסות על חומרי גלם בעיקר טפט/ מגנט. חומר            הטפט  או המגנט מותקן  על משטחים כגון : דלתות כניסה, דלתות פנים, קירות, ארונות חשמל, מקררים ועוד. כמו כן באתר ניתן יהיה                    לרכוש מוצרי פרזול שונים.

3.    האמור בתקנון זה בלשון זכר,  הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

4.    אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש,            וכי לא יהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך                  מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

5.    מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי                    לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

2.    תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

1.     מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של הפריטים המוצעים על ידי מפעילת האתר  באמצעות האינטרנט.

2.     כל משתמש רשאית להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.     המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא                   אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העיסקה.

4.     המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

5.     הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

6.     עסקאות באשראי  יהיו תקפות לאחר אישורן ע"י חברת האשראי  בלבד.

7.     עמלות סליקה של חברות האשראי יחולו על המשתמש בלבד.

8.    יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינה                      שומרת  ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת מפעילת האתר  אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה                        שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה                  לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

9.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי

        שיראה  לה.

10.  המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים,                    עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 

3.   ביצוע הזמנות באתר:

1.    מפעילת האתר מציעה למכירה אונליין מגוון של דוגמאות מעוצבות כתמונות בלעדיות המודפסות על חומרי גלם בעיקר טפט/ מגנט. חומר           הטפט  או המגנט מותקן  על משטחים כגון : דלתות כניסה, דלתות פנים, קירות, ארונות חשמל, מקררים ועוד, בעצם חיפויים ו/או ציפויים               למגוון רחב של מוצרים, כגון אך לא רק: חיפוי ו/או ציפוי דלתות ו/או ארונות חשמל ו/או קירות ו/או מקררים וכו' (להלן:"החיפויים/הציפויים").

2.    כמו כן ניתן לרכוש דרך האתר מוצרי פרזול שונים.

3.    את החיפויים ניתן להתקין באופן עצמאי ע"י הלקוח ו/או כל צד ג' אחר – במקרה זה לא תהיה למפעילת האתר אחריות על נזקים .

4.    אופציה נוספת הינה התקנה באמצעות מתקינים חיצוניים אשר מפעילת האתר תמליץ עליהם ותקשר בין הצדדים, אלו מתקינים מנוסים.               במקרה זה תשלום למתקין יתבצע באופן ישיר מול המתקין בלבד, חשבונית תונפק ע"ש המתקין. במקרה זה מפעילת האתר לא תהיה                 אחראית על נזקים של צד ג'. מחירי ההתקנות הינם כפי שמצוינים באתר מעת לעת.

5.    אחריות על מוצרי חיפוי וציפוי תינתן למשך 24 חודשים החל ממועד הרכישה.  אחריות של 24 חודשים (שנתיים). האחריות הינה על דהייה           בלבד בכפוף לכך שהחיפוי/ציפוי אינו חשוף באופן ישיר לשמש (אלא אם נרכשה הדפסה המיועדת לחשיפת שמש הנקראת הדפסת UV )

       בכל מקרה לא תינתן אחריות על שריטות, קילוף, פציעה ממפתחות, זדון, רשלנות, ניסיון פריצה, תיקון כלשהו.

6.    חיפוי דלתות אינו כולל בתוכו חיפוי משקופים. מפעילת האתר לא מבצעת חיפוי למשקופים כלל. במידה ולקוח מעוניין הוא יכול לצבוע את              המשקוף באופן עצמאי ולהתאימו לצבע הדרוש לו.

7.    כל העיצובים אשר נמצאים באתר הינם עיצובים בלעדיים השייכים למפעילת האתר בלבד.

8.    מפעילת האתר אינה מתבססת על תמונות ו/או עיצובים קיימים אלא מעצבת בעצמה.

9.    מפעילת האתר הינה הבעלים היחידי והבלעדי של זכויות הקניין הרוחני בעיצובים ובדוגמאות, לרבות זכויות היוצרים והיא רשאית לעשות             בהם מנהג בעלים.

10. בעת הרכישה, מפעילת האתר מעניקה למשתמש זכות שימוש בעיצוב ו/או בדוגמא בלבד, לצרכים אישיים בלבד, רכישה אינה מעניקה                 זכויות בעיצוב ו/או בדוגמא עצמה.

11. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או ליצור יצירה נגזרת ו/או כל דבר אחר אשר עלול להפר את זכויותיה הקנייניות של מפעילת                   האתר, חל איסור להפיץ ו/או למכור את היצירות לצד ג', השימוש בהן הינו לצרכים אישיים בלבד.

12. על המשתמש לבחור עיצוב, צבע וגודל.

13. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי המוצרים אינם זמינים במלאי וכי כל הזמנה שתבוצע על ידו הינה הזמנה אשר מפעילת האתר מדפיסה               ומייצרת במיוחד עבורו, לכן אם אין פגם במוצר אשר מקורו במפעילת האתר לא ניתן להחזיר ו/או להחליף ו/או לקבל החזר כספי.

14. לאחר ביצוע ההזמנה נציג מטעם מפעילת האתר יצור קשר עם הלקוח באמצעות שיחה או וואצאפ עסקי/ כל אמצעי תקשורת אחר על מנת           להשיג את מידות הדלת המדויקות.

15. על הלקוח למסור לנציג את הגודל ו/או המידות הנכונות וכמו כן כל נתון אחר בנוגע לפריט, במידה וחלה טעות ויצור הפריט החל, למשתמש         לא תהיה כל טענה בשל כך למפעילת האתר והוא יחויב במלוא סכום ההזמנה.  האחריות להזנת הנתונים נכונים ומדויקים חלה על                         המשתמש בלבד.

16. בכל מקרה אם לא התקבל אישור טלפוני מטעם מפעילת האתר על ביצוע ההזמנה , ההזמנה אינה תקפה ולמשתמש לא תהיה כל טענה               בגין כך למפעילת האתר.

17. אישור לביצוע התקנה כפוף לקבלת תמונות מהלקוח של הדלת/קיר/מוצר/אובייקט אותו הוא רוצה לחפות/לצפות.

18. מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון הטפטים ו/או המדבקות ו/או העיצובים המופיעים באתר,           וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהפריטים ברשימת הפריטים או להוציא איזה מהפריטים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול                 דעתה הבלעדי.

19. מובהר בזאת, כי אופן הצגת הפריטים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.

20. יובהר כי תמונות הפריטים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.

21  מחירי הפריטים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהפריטים המופיעים באתר לאחר בחירת הגודל והצבע. המחירים באתר כוללים                 מע"מ.

23. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.מובהר בזאת, כי           במידה ועודכנו מחירי הפריטים לפני תום הליך בחירת הפריטים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם פריט           ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת הפריטים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה             המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

24. פריטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

25. במידה ופריט מסוים אינו זמין לרכישה, מפעילת האתר תודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי, במידה והלקוחה  לא ימצא פריט אחר, תבוטל         הזמנתו וכספו יוחזר לו.

26. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הפריטים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

 

 

4.   שעות הפעילות ברכישה באתר:

1.   הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

2.   שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה'  בין השעות : 08:00 עד 18:00 ובימי ו' החל מהשעה 08:00 עד 14:00

3.   מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד                 שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

 

5.   משלוחים:

 

1.    שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים  באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.

2.    המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.

3.    יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 4.    4.    אספקת פריטים  שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה                   טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים  כאמור.

5.    משלוח עד הבית הינו בעלות של 49 ש"ח , זמן האספקה הינו עד 21 ימי עסקים.  

6.    במידה ומדובר בהזמנה בעיצוב אישי המותאמת לצרכי הלקוח (לא כעיצוב הקיים בתצוגה או גודל) , הזמנה בה יש צורך לאישור נוסף וסופי          של הלקוח , במקרים אלו המוצר יסופק תוך 21 ימי עבודה מאישור הסופי של הלקוח על השינויים ו/או ההתאמות.

7.    יובהר מעתה כי במידה והמחירים המופיעים באתר שונים מאלו המופיעים פה, האמור באתר יגבר ויקבע.  

8.    עיכובים באספקת הפריטים  אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג' כגון : חברות שילוח למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל                עיכובים אלו.

9.     יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחויות מעבר לזמן האספקה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.

10.  דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

11.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש          על שינוי ו/או עדכון כאמור.

12.  הפריטים  הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר  שלא              לספק פריטים  כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13.  מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת הפריטים , לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שהוזן  הזמנת הפריטים  על ידי הלקוח,                    והלקוח לא יאשר טלפונית כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל                  המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא יפטור אותו            מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

14.  במשלוח הפריטים  בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

15.  מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי              האחריות בדבר הפריטים  הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין                      בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.

16.  אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין                        האספקה.   

6.    החזרת פריטים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:

 

1.    ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה  ו/או קבלת החזר כספי על רכישות מהאתר אינו אפשרי מכיוון  שהפריטים אינם מהמלאי והוזמנו לפי           הזמנה מיוחדת.  מפעילת האתר מייצרת את הפריטים עפ"י הזמנות, לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט                 במקרה כי ישנו פגם בפריט שמקורו במפעילת האתר. כל האמור לעיל הינו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

2.    כמו כן לא ניתן לשנות הזמנה לאחר שהיא נשלחה להדפסה.

3.    מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב פריטים  פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.

4.    במקרה שיתגלה פגם בפריט אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 48 שעות לאחר מועד             האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון           מצדו. בכל מקרה בו מדובר במוצר פגום כתוצאה ממפעילת האתר, היא תספק מוצר חדש תקין ללא פגם אך בשום מקרה לא יינתן החזר               כספי והדבר לא יהווה עילה לביטול העסקה.

5.   ניתן להחליף פריט בשל פגם שמקורו במפעילת האתר כל עוד לא הודבק ו/או לא נעשה בו שימוש והינו חדש לחלוטין, ללא כל סימני שימוש.         במידה ובוצעה הדבקה הלקוח לא יוכל לטעון לפגם שמקורו במפעילת האתר ולא נתן יהיה להחליף את הפריט ו/או לקבל החזר כספי בגינו.

6.   מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא         שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או                 במקרה בו המשתמשת הפרה את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.

7.   כמו כן מפעילת האתר תהא רשאית לבטל את ההזמנה במידה שתחול טעות  בתיאור הפריט ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת הפריט         או בכל נתון אחר.

7.   הגבלת אחריות :

 

1.    מפעילת האתר מתחייבת לשלוח את המוצר ללקוח כאשר הוא תקין לשימוש.

2.    למען הסר ספק, לא תינתן אחריות על התקנת המוצר על הקיר ע"י הלקוח ו/או מתקין שאינו מטעם מפעילת האתר, במידה והפריט הותקן            ו/או הודבק באופן עקום ו/או  לא ישר למפעילת האתר לא תהיה אחריות ואין באפשרותה לתקן זאת.

3.    בהזמנת מוצר לחיפוי כאשר שטח המיועד לחיפוי/ציפוי כגון: דלת ,קיר ,ארון, רהיט וכו' אינו במצב תקין המותאם לחיפוי ו/או אינו מאפשר              התקנה תקינה ( בליטות, שקעים, בלאי, שבר, משטח אינו ישר, מחוספס וכו', באחריותו של הלקוח לדאוג להתאים את השטח למצב תקין              טרם התקנה. (קיר חלק ונקי, דלת ללא שקעים או בליטות ותקינה, וכו' ).  במידה ומתקין צד ג' שהומלץ על ידי מפעילת האתר הגיע להתקנה          והמשטח לחפוי אינו מוכן להתקנה, לא תינתן אחריות של מפעילת האתר על המוצר וסביר כי לא תתבצע התקנה.  במידה והמתקין יזהה כי           קיימת  אפשרות להתאמת המקום המיועד לחיפוי /ציפוי ,הנושא יהיה באחריותו ובעלות עבודה  נוספת עבור המתקין. מפעילת האתר                  אינה אחראית על תיקונים מסוג זה, האחריות הינה של צד ג', כלומר המתקין בלבד.   במידה וישנו חומר הדבקה על האובייקט אשר אותו              רוצים לצפות/לחפות, האחריות הינה על הלקוח בלבד.      

4.    מפעילת האתר הינה חברה העוסקת בייצור ועיצוב חיפויים וציפויים ואינה פועלת בתחום השיפוצים, מסגרות, נפחות וכו'.

5.    מרגע מסירת  המוצר ללקוח, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו לרבות אך לא רק              לאופן התקנת המוצר ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו .

6.    לאחר 30 יום ממועד ההתקנה, במידה והלקוח רוצה תיקון, שדרוג, טיפול או כל דבר  אחר עבור החיפוי/ציפוי ,  ניתן לשלוח מתקין ( לא                  מתחייבים למתקין הקודם) בעלות 200 שח לביקור או 290 שח להתקנה חדשה עבור 2 צידי הדלת.

7.    מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לקיר בהסרת הטפט ממנו לרבות השארת דבק על הקיר או קילוף הצבע מהקיר.

8.    יש לקרוא טרם ההתקנה להסתכל בהוראות השימוש שהגיעו יחד עם המוצר ולפעול בהתאם .

9.    טרם התקנת המוצר לוודא שהקיר נקי ולא מאובק ומומלץ להעביר מטלית לניקוי של אבק .

10. מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה               המתבצעת באתר.

11. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע                   באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

12. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו פריטים         פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול מקורו במפעילת האתר ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת                 האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

13. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין                       בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת מידות וכיוצ"ב.

14. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע

       שמקורם מצד ג'.

15. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון הפריטים.

16. התמונות הינן להמחשה בלבד. מפעילת האתר  לא תהיה אחראית לפער סביר בין הצגת הפריטים באתר לבין הפריט בפועל.

17. ייתכנו הבדלי גוון סבירים בין המוצג במחשב המשתמש לבין הגוון של הפריט בפועל.

18. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

19. הנך משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן         ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

8.   מבצעי מכירות :

 

1.    מעת לעת יימכרו פריטים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

2.    במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם                 מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים           ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

 

9.   קישורים והפניות באתר :

1.    ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים

        (להלן: "קישורים").

2.    אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

3.    קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

4.    מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה                     שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

5.    כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או                   באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

6.    מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול

        דעתה המוחלט.

7.    אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

8.    מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או                         הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 

10.  הפסקת שימוש ושיפוי :

 

1.    מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא          יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

2.    במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים                הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

3.    המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי         ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך         שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים                       שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

4.    מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את         האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח                 עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים                       שנקבעו, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמשת בגין         העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלה בקשר עם מקרים כאמור.

11.  המחאת זכויות וחובות :

 

1.    מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה,          לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר                רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

2.    במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

12.  שימושים אסורים :

1.    המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה          או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

2.    המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו,          וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

3.    המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או                                 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא                   להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

13.  קניין רוחני וזכויות יוצרים :

1.    כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובי הפריטים, עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב,                  טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

2.    אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות,                    למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש          בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.

3.    האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

4.    המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין                שלא בתמורה.

5.    המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

6.    כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל יהווה עילה לתביעה עפ"י החוק,  והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר                יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר         מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

14. סמכות שיפוט ייחודית :

1.   בכל הנוגע לסכסוך אשר יתגלה ו/או תביעה בנוגע לתנאים אלו ו/או לעסקה אשר נעשתה באתר, סמכות השיפוט הייחודית תינתן לבתי                 המשפט שבעיר תל אביב-יפו.

2.   עצם אישור תקנון זה מהווה הסכמה לתנית שיפוט ייחודית לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 

15. תנאים נוספים :

 

1.   המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר           תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.   השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון                   וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי                  תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים,                    תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל            נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

3.  רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

16. יצירת קשר :

1.   אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, באמצעות דרכי הקשר בשעות הפעילות תוך ציון              הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפנייתכם בזריזות וביעילות.

                                                                        מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר  "און טופ" בכתובת www.ontopisrael.com  (להלן: "האתר"), מופעל על ידי "און טופ"  (להלן: " מפעילת האתר").

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע,

הנמסר לה על-ידי המשתמשים בה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו').

 

1.   מסירת פרטים בעת רכישה של מוצר באתר

א.   כל רכישה באתר תחייב את המשתמש להזין פרטים אישיים , בין היתר : דואר אלקטרוני, טלפון, שם ומשפחה, כתובת.

ב.   יובהר כי ת.ז ופרטי כרטיס האשראי נשמרים אצל חברת הסליקה בלבד.

ג.    עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי               החברה. פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה                  באתר.

2.   אבטחת מידע באתר:

א.   מפעילת האתר דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף                 מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.

ב.   המשתמש מסכים כי מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיה,             המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

3.   מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האתר:

א.   מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמש.

ב.   הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.

ג.    מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

ד.   השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים            שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים            ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות של       המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

4.   דיוור ישיר אלקטרוני

א.   בכוונת מפעילת האתר לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת          מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא            עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעיל האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים                    אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

 

5.   מסירת מידע לצד ג' :

א.    מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג                 השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בה.

ב.   מפעילת האתר תהא רשאית לפנות למשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם             על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

ג.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא         כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.

ד.   מעבר לאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא

      במקרים המפורטים להלן:

-    אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע                    הדרוש  להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

-     במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.

-     אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.

-     אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

-     במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או        תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.   איסוף מידע מצד ג':

אנו אוספים מידע כשאתה מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג' המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם אתה מבקר, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו.

 

 

7.   איסוף מידע ע"י צד ג' :

א.   בעת השימוש באתר מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת                    פונקציות נוספות.

ב.   בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.

 ג.   מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות                  מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים            לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.

ד.   כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע            לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

COOKIES  . 8

 

א.   המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף        נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ב.   יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות        באתר.

ג.   ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת                    ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע                  אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים              באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים          שיעניינו אותך.

ד.   השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. 

ה.   המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן                   שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי                ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).

ו.    בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע            שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק            מהשירותים והתכונות באפליקציה, או באתרי אינטרנט אחרים. 

 

9.   שינויים במדיניות הפרטיות :

א.   מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה,          מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

bottom of page